தமிழ் செந்தமிழ் யின் அர்த்தம்

செந்தமிழ்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செம்மைப் பண்பு உடைய உயர் வழக்குத் தமிழ்.