தமிழ் சென்னல் யின் அர்த்தம்

சென்னல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பனையேறிக் கெண்டை (மீன்).