தமிழ் செம்பாட்டு நிலம் யின் அர்த்தம்

செம்பாட்டு நிலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு செம்மண் நிலம்.