தமிழ் செயலி யின் அர்த்தம்

செயலி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கணிப்பொறிக்கான) மென்பொருள்.

    ‘இணையதளத்தில் இலவசமாகப் பல செயலிகள் கிடைக்கின்றன’