தமிழ் செல்வந்தன் யின் அர்த்தம்

செல்வந்தன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மிகுந்த செல்வம் உடையவன்; பணக்காரன்.