தமிழ் செலவாளி யின் அர்த்தம்

செலவாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பணத்தை மிச்சம் பிடிக்காமல் தாராளமாகச் செலவு செய்பவர்.