தமிழ் செல்வி யின் அர்த்தம்

செல்வி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திருமணமாகாத இளம் பெண்ணின் பெயருக்கு முன் சேர்த்து வழங்கும் சொல்.

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு மகள்.