தமிழ் செழுமை யின் அர்த்தம்

செழுமை

பெயர்ச்சொல்-ஆன

  • 1

    காண்க: செழிப்பு

  • 2

    வளம்.

    ‘செழுமையான அனுபவங்கள்’