தமிழ் செவல்காடு யின் அர்த்தம்

செவல்காடு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு செம்மண் பூமி.

    ‘செவல்காட்டுப் பகுதிகளில் கடலை பயிரிடப்படுகிறது’