தமிழ் செவ்வந்தி யின் அர்த்தம்

செவ்வந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாமந்தி.