தமிழ் செவ்விந்தியர் யின் அர்த்தம்

செவ்விந்தியர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அமெரிக்கக் கண்டத்தில் வாழ்கிற பழங்குடியினர்.