தமிழ் செவிடன் யின் அர்த்தம்

செவிடன்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு கேட்கும் திறன் இல்லாதவன்; காதுகேளாதவன்.