தமிழ் செவிடி யின் அர்த்தம்

செவிடி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு கேட்கும் திறன் இல்லாதவள்.