தமிழ் சொட்டுப்பால் யின் அர்த்தம்

சொட்டுப்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கெட்டியான தேங்காய்ப் பால்.