தமிழ் சொடுகு யின் அர்த்தம்

சொடுகு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பொடுகு.

    ‘அரப்பும் தேசிக்காயும் வைத்து முழுகினால், தலையில் சொடுகு பிடிக்காது’