தமிழ் சொதி யின் அர்த்தம்

சொதி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தேங்காய்ப் பாலால் செய்யப்படும் ஒரு வகைக் குழம்பு.