தமிழ் சொந்தக்காரன் யின் அர்த்தம்

சொந்தக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நிலம், வீடு, பொருள் முதலியவற்றுக்கு) உரிமை உடையவன்; உரிமையாளன்.

    ‘இந்த வீட்டின் சொந்தக்காரர் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார்’

  • 2

    உறவினன்.

    ‘உன்னுடன் வேலை பார்க்கும் பையன் எனக்குச் சொந்தக்காரன்தான்’