தமிழ் சொந்தக்காரர் யின் அர்த்தம்

சொந்தக்காரர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நிலம், வீடு, பொருள் முதலியவற்றுக்கு) உரிமை உடையவர்; உரிமையாளர்.

    ‘இந்த அம்மாதான் நாங்கள் குடியிருக்கும் வீட்டுக்குச் சொந்தக்காரர்’

  • 2

    உறவினர்.

    ‘சொந்தக்காரர்களை நம்பி அவர் மோசம்போய்விட்டார்’