தமிழ் சௌபாக்கியவதி யின் அர்த்தம்

சௌபாக்கியவதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இளம் பெண்கள், சுமங்கலிகள் ஆகியோரின் பெயருக்கு முன்னால் இடப்படும் மங்கலச் சொல்.