தமிழ் சேடி யின் அர்த்தம்

சேடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில்) (இளவரசியின்) பணிப்பெண்.