தமிழ் சேந்து யின் அர்த்தம்

சேந்து

வினைச்சொல்சேந்த, சேந்தி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (நீர்) இறைத்தல்.