தமிழ் சேனாதிபதி யின் அர்த்தம்

சேனாதிபதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரசர்கள் ஆண்டபோது) போர்ப்படைகளுக்குத் தலைமை தாங்கியவன்; தளபதி.