தமிழ் சேமிப்புக் கணக்கு யின் அர்த்தம்

சேமிப்புக் கணக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வங்கி, அஞ்சலகம் ஆகியவற்றில் எதிர்காலத் தேவை கருதி) சேமிப்புக்காக வாடிக்கையாளர் வைத்திருக்கும் கணக்கு.