தமிழ் சேய் யின் அர்த்தம்

சேய்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு குழந்தை.

    ‘தாயும் சேயும் நலம்’