தமிழ் சேரன் யின் அர்த்தம்

சேரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கி.மு. 300ஆம் ஆண்டிலிருந்து கி.பி. 300 வரையில், வில்லையும் அம்பையும் அரசுச் சின்னமாகக் கொண்டு) தற்போதைய கேரளத்தையும் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளையும் ஆண்ட அரசப் பரம்பரையைச் சேர்ந்த தமிழ் மன்னன்.