தமிழ் சேர்மம் யின் அர்த்தம்

சேர்மம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    பொருள்களின் அல்லது திரவங்களின் கலப்பால் ஏற்படும் கூட்டுப்பொருள்.