தமிழ் சேற்றுவிதைப்பு யின் அர்த்தம்

சேற்றுவிதைப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வயலில் நீர் பாய்ச்சி உழுது பயிர் செய்யும் விவசாயம்.