தமிழ் சேலை யின் அர்த்தம்

சேலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புடவை.

    ‘நூல் சேலை’
    ‘பட்டுச் சேலை’