தமிழ் சேவகன் யின் அர்த்தம்

சேவகன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரசனின் அல்லது செல்வந்தரின்) பணியாள்.