தமிழ் சேவார்த்தி யின் அர்த்தம்

சேவார்த்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (கோயில்களில் இறைவனை) வழிபட வரும் பக்தர்.

    ‘அந்தக் கோயிலில் சேவார்த்திகள் தங்க வசதி உண்டு’