தமிழ் சோடா உப்பு யின் அர்த்தம்

சோடா உப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமையல் சோடா.