தமிழ் சோன்பப்படி யின் அர்த்தம்

சோன்பப்படி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பஞ்சுபோல திரிதிரியாக இருப்பதும் வாயில் போட்டால் உடனே கரைந்துவிடுவதுமான ஒரு இனிப்பு வகை.