தமிழ் சோம்பல் கதிரை யின் அர்த்தம்

சோம்பல் கதிரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சாய்வு நாற்காலி.

    ‘சோம்பல் கதிரையில் இருந்தபடி அப்பா குரல் கொடுத்தார்’