தமிழ் சோளப் பொரி யின் அர்த்தம்

சோளப் பொரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் தூவி வறுத்த சோளம்.