தமிழ் சோளி யின் அர்த்தம்

சோளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ரவிக்கை.