தமிழ் சோழன் யின் அர்த்தம்

சோழன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டுவரையிலும், பிறகு கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டுவரையிலும் புலியை அரசுச் சின்னமாகக் கொண்டு) காவிரி நதி சார்ந்த பகுதிகளை ஆண்ட அரசப் பரம்பரையைச் சேர்ந்த மன்னன்.