தமிழ் சைக்கிள் ரிக்ஷா யின் அர்த்தம்

சைக்கிள் ரிக்ஷா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லப் பயன்படும் மூன்று சக்கர மிதிவண்டி.