தமிழ் சைவம் யின் அர்த்தம்

சைவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிவனை முழுமுதல் கடவுளாகக் கொண்ட இந்து மதப் பிரிவு.

தமிழ் சைவம் யின் அர்த்தம்

சைவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இறைச்சி, மீன் முதலியவற்றைத் தவிர்த்து) காய்கறிகளை மட்டும் உணவாகக் கொள்ளும் முறை.

    ‘சைவ உணவுச் சிற்றுண்டி’
    ‘நீ சைவமா அசைவமா?’