தமிழ் சொற்றொடர் யின் அர்த்தம்

சொற்றொடர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு வாக்கியத்தின் பகுதியாக அமைவதும் தன்னளவில் முழுமை அடையாததுமான சொல் தொகுதி.