தமிழ் சொல்லாட்சி யின் அர்த்தம்

சொல்லாட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சொற்களைப் பயன்படுத்தும் திறமை.

    ‘பாரதியாரின் சொல்லாட்சி அலாதியானது’