தமிழ் சோதிடர் யின் அர்த்தம்

சோதிடர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சோதிடக் கலை தெரிந்து பலன் கூறுபவர்.