தமிழ் ஜதி யின் அர்த்தம்

ஜதி

பெயர்ச்சொல்

நாட்டியம்
  • 1

    நாட்டியம்
    சொற்கட்டு.

    ‘பற்பல ஜதிகளுக்கு ஏற்ப ஆடினார்’