தமிழ் ஜதிஸ்வரம் யின் அர்த்தம்

ஜதிஸ்வரம்

பெயர்ச்சொல்

நாட்டியம்
  • 1

    நாட்டியம்
    ஸ்வரங்களால் மட்டுமே ஆன உருப்படிக்கு ஆடப்படும் நாட்டியம்.