தமிழ் ஜனங்கள் யின் அர்த்தம்

ஜனங்கள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மக்கள்.