தமிழ் ஜனத்தொகை யின் அர்த்தம்

ஜனத்தொகை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு