தமிழ் ஜனனம் யின் அர்த்தம்

ஜனனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிறப்பு.

    ‘குழந்தையின் ஜனன நேரம் சரியாகத் தெரியவில்லை’