தமிழ் ஜனாப் யின் அர்த்தம்

ஜனாப்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மதிப்புத் தரும் முறையில் இஸ்லாமியர் ஒருவரின் பெயருக்கு முன்னால் இடப்படும் அடை.