தமிழ் ஜனாஸா யின் அர்த்தம்

ஜனாஸா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    பிரேத ஊர்வலம்.