தமிழ் ஜமீன்தார் யின் அர்த்தம்

ஜமீன்தார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசிடமிருந்து ஜமீனைப் பெற்று நிர்வகித்த நிலச்சுவான்தார்.