தமிழ் ஜீரா யின் அர்த்தம்

ஜீரா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சீனிப் பாகு.